Актуално

26 Май 2020
На вниманието на родителите! - вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка

Здравейте и добре дошли в сайта на ДГ 169

В центъра на цялостната ни дейност стои детето с неговите индивидуални особености и възможности. ДГ 169 Коледарче е детското заведение е със собствен облик и предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа. 

Информация за родители

Уважаеми родители, ДГ 169 Коледарче работи по програми одобрени от МОН. Ние вярваме, че за успешното реализиране на програмните задачи на предучилищното образование от съществено значение доброто взаимодействие между детската градина и семейството. Подробна информация за условията в ДГ 169 Коледарче, вътрешните правила и дневния режим можете да намерите в секция Докумети.